coaching

Personlig utveckling

Personlig utveckling inbegriper allt som tar dig mot att bli den person du vill vara både i arbetslivet och privat. Under denna kategori finner du verktyg för att bättre ta tillvara på din kompetens, sätta igång processer för att nå mål och förbättra våra kommunikationer och mycket mer.

Klicka här för en förteckning över inspiratörer

Klicka här för en lista över ämnen

For every minute you are angry, you loose 60 seconds of happiness.
Ralph Waldon Emersom